Ako uzavrieť PZP online?

 • k výpočtu a porovnaniu cien PZP budete potrebovať údaje z osvedčenia o evidencii alebo z veľkého technického preukazu
 • k uzatvoreniu PZP online budete potrebovať údaje z osvedčenia o evidencii vozidla a z preukazu totožnosti

1. VÝPOČET PZP: zadajte základné údaje

 • v prvom kroku:
  • dátum, od ktorého požadujete účinnosť PZP
  • základné údaje o vozidle (objem, hmotnosť, výkon...)
  • dobu Vášho bezškodového priebehu z predchádzajúceho PZP
 • v druhom kroku:
  • doplňujúce údaje
  • zodpovedajúce zľavy

2. POROVNANIE PZP: vyberte si jednu z ponúk PZP

 • porovnané a prehľadne zoradené sú:
  • všetky poisťovne
  • jednotlivé produkty PZP vo variantoch základného i vyššieho poistného krytia
  • konečné ceny týchto poistení

3. UZATVORENIE PZP: vyplňte doplňujúce údaje, skontrolujte ich a odošlite návrh PZP

  • údaje o poistníkovi (príp. držiteľovi a vlastníkovi vozidla)
  • údaje o poisťovanom vozidle
  • spôsob úhrady poistného
 • tu možno k PZP uzavrieť aj doplnkové poistenia (napr. poistenie skiel, batožiny a pod.)
 • v tejto časti je priestor aj pre zadanie Vašich vlastných poznámok

4. ZMLUVA O PZP: zmluvu obdržíte elektronicky na e-mail

 • klient dostane na ním zadaný e-mail poistnú zmluvu aj potrebné doklady
 • potvrdzujúce e-maily sú zasielané automaticky ihneď po uzatvorení poistenia (v prípade akýchkoľvek problémov s doručením je potrebné kontaktovať  telefonicky našich pracovníkov)

5. POTVRDENIE SÚHLASU: Zaplaťte poistné a vytlačte si potrebné doklady

 • poistné (podľa dohodnutých podmienok) je potrebné uhradiť najneskôr do začiatku platnosti PZP, prípadne do dátumu splatnosti, a to formou zvolenou pri zadávaní objednávky:
  • online – kreditnou kartou alebo internetbankingom
  • v banke – príkazom na úhradu
  • na pošte – poštovou poukážkou
 • Dokumenty doručené v prílohe e-mailu si uložte, tie vyznačené je potrebné vytlačiť a pre prípad kontroly alebo poistnej udalosti umiestniť do vozidla (bielu kartu, zelenú kartu a správu o nehode).

Dôležité: Doklady vám zašle aj priamo poisťovňa poštou. Čo sa týka lehoty, závisí od poisťovne, ale môže ísť aj o 2 týždne prípadne mesiac. Dovtedy môžete používať nami zaslané doklady, potrebné najmä pri cestnej kontrole.

Ak máte záujem o porovnanie cien PZP, využite našu online kalkulačku!

2011 - 2018 © pzp-porovnanie.sk