Ako uzavrieť PZP online?

 • k výpočtu a porovnaniu cien PZP budete potrebovať údaje z osvedčenia o evidencii alebo z veľkého technického preukazu
 • k uzatvoreniu PZP online budete potrebovať údaje z osvedčenia o evidencii vozidla a z preukazu totožnosti

1. VÝPOČET PZP: zadajte základné údaje

 • v prvom kroku:
  • vyplníte základné údaje o automobile: druh vozidla, rok výroby, objem valcov a výkon motora
 • v druhom kroku:
  • uvediete želaný začiatok poistenia
  • vyplníte ďalšie údaje o vozidle a o poistníkovi

2. POROVNANIE PZP: vyberte si jednu z ponúk PZP

 • porovnané a prehľadne zoradené sú:
  • všetky poisťovne
  • jednotlivé produkty PZP vo variantoch základného i vyššieho poistného krytia
  • konečné ceny týchto poistení
  • v tomto kroku si môžete zvoliť aj dostupné pripoistenia

3. UZATVORENIE PZP: vyplňte doplňujúce údaje, skontrolujte ich a odošlite návrh PZP

 • Zvolíte si jednu z ponúk a v ďalšom kroku vyplníte:
  • frekvenciu platby
  • základné údaje o poistníkovi vozidla
  • kontaktné údaje

4. ZMLUVA O PZP: zmluvu obdržíte elektronicky na e-mail

 • V rekapitulácii si skontrolujte zadané údaje a kliknite na odoslať
 • poistná zmluva aj s dokladmi a poistnými podmienkami je zaslaná na vašu e-mailovú adresu
 • e-mail dostanete automaticky ihneď po uzatvorení zákonného poistenia (v prípade, že by sa tak nestalo, a nebude ani v priečinku spam, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom)

5. POTVRDENIE SÚHLASU: Zaplaťte poistné a vytlačte si potrebné doklady

 • poistné (podľa dohodnutých podmienok) je potrebné uhradiť najneskôr do začiatku platnosti PZP, prípadne do dátumu splatnosti, a to formou zvolenou pri zadávaní objednávky:
  • online – kreditnou kartou alebo internetbankingom
  • v banke – príkazom na úhradu
  • na pošte – poštovou poukážkou
 • Dokumenty doručené v prílohe e-mailu si uložte, tie vyznačené je potrebné vytlačiť a pre prípad kontroly alebo poistnej udalosti umiestniť do vozidla (zelenú kartu a správu o nehode).

Dôležité: Doklady vám zašle aj priamo poisťovňa poštou. Čo sa týka lehoty, závisí od poisťovne, ale môže ísť aj o 2 týždne prípadne mesiac. Dovtedy môžete používať nami zaslané doklady, potrebné najmä pri cestnej kontrole.

Ak máte záujem o porovnanie cien PZP, využite našu online kalkulačku!

2011 - 2022 © pzp-porovnanie.sk