Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Dopravná nehoda alebo škodová udalosť je určite nepríjemným zážitkom pre každého. O to horší možno pre vinníka nehody. Je však dobré byť aj na túto situáciu pripravený a poznať aspoň základný postup toho, čo robiť v prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody.

Platí nasledovný postup:

1. Zabezpečenie miesta nehody

Je nutné v prvom rade zaistiť, aby neprišlo k zraneniu ďalších osôb. Musíte zapnúť výstražné svetlá a umiestniť výstražný trojuholník. Zároveň by ste nemali hýbať s vozidlami, ani inak meniť ich pozíciu. Ak je to nutné z bezpečnostných dôvodov, musíte pôvodné umiestnenie zaznačiť. Výrazne to pomôže pri vyšetrovaní a určovaní vinníka nehody a celého priebehu. Rovnako by ste nemali požívať alkohol ani inú návykovú látku, hoci môžete byť v šoku.

2. Poskytnutie prvej pomoci a privolanie záchrannej služby

Ak prišlo k zraneniu osôb, je povinnosťou ostatných účastníkov poskytnúť zraneným prvú pomoc a privolať záchrannú službu na čísle 112 alebo 155. Do príchodu sanitky je dobré riadiť sa pokynmi operátora, ktorému by ste mali čo najpresnejšie opísať situáciu a zranenia účastníkov.
V prípade, že účastník nehody z miesta utečie, neposkytne prvú pomoc zraneným alebo ju neprivolá, môže byť trestne stíhaný.

3. Privolanie polície

Políciu nemusíte volať v prípadoch, ak neprišlo k zraneniu osôb a škoda na vozidlách nepresahuje 3990 €. To však nie je vždy jednoduché určiť. Takže privolanie je na rozhodnutí účastníkov.
Povinnosťou je to v týchto prípadoch:

  • prišlo k zraneniu alebo úmrtiu osôb
  • nie je možné dohodnúť sa na vinníkovi
  • nie je jasný priebeh nehody
  • u účastníkov nehody bolo zistené požitie alkoholu alebo návykových látok
  • vinník sa nedá zistiť, pretože nezastavil alebo neposkytol údaje o sebe a svojej poisťovni
  • prišlo k poškodeniu majetku tretích osôb, štátneho majetku, majetku miest a obcí a podobne
  • škoda je viditeľne vyššia ako 3990 €

Políciu sa určite oplatí volať aj v prípade nižšej škody, a to vtedy, ak máte uzatvorené havarijné poistenie a chcete si z neho uplatniť náhradu škody.

4. Zdokumentovanie dopravnej nehody

Povinnosťou pri dopravnej nehode je vypísanie tlačiva Záznam o dopravnej nehode. Je potrebné ho vyplniť celé, správne a čitateľne. Všetko, čo pokladáte za dôležité a môže ovplyvniť plnenie zo strany poisťovne, tam uveďte. Rovnako aj nákres priebehu nehody. S účastníkom alebo účastníkmi nehody si poskytnite všetky dôležité údaje. Ide o údaje z dokladu totožnosti, evidenčné číslo a typ vozidla a názov a sídlo poisťovateľa. V neposlednom rade nezabudnite vyhotoviť fotografie z miesta nehody. Po podpísaní Záznamu o nehode oboma účastníkmi si originál necháva vinník nehody a kópiu poškodený. Vinník je následne povinný do 15 dní nahlásiť nehodu vo svojej poisťovni.

5. Nahlásenie dopravnej nehody poisťovni

Spôsobov, ako nahlásiť poistnú udalosť, je viacero. Využiť môžete telefonické linky, mobilné či online aplikácie poisťovní alebo osobnú návštevu. Odovzdáte vyplnený Záznam o dopravnej nehode a poisťovňa vám objasní ďalší postup. V prípade, že si chcete škodu uplatňovať aj zo svojho havarijného poistenia, a máte ho v rovnakej poisťovni, dohodnete si najprv obhliadku vozidla.

V každom prípade vám želáme, aby ste tento postup museli využívať čo najmenej!

TIP: Prečítajte si, aké najčastejšie chyby robia vodiči pri autonehodách.

2011 - 2023 © pzp-porovnanie.sk