Bezpečné porovnanie a uzatvorenie PZP online

Na slovenskom poisťovacom trhu dnes poskytuje PZP až jedenásť poisťovní, nerátajúc veľké množstvo sprostredkovateľských spoločností a poisťovacích poradcov. Internet predstavuje široké pole pôsobnosti už aj v súvislosti s PZP, a preto čoraz viac poskytovateľov PZP využíva tento nástroj na jeho propagáciu a celkové skvalitnenie poisťovacích služieb.

S rastúcou mierou využívania internetu na rozličné obchodné činnosti rastie aj počet správ o ľuďoch, ktorí boli touto cestou podvedení. Preto je potrebné vedieť, čoho sa vyvarovať a ako spoznať ten správny internetový portál. V súvislosti s PZP je dôležité vedieť, ktorá poisťovňa či spoločnosť PZP poskytuje a za akých podmienok.

V prípade poskytovania PZP online je preto dôležité zistiť:

  • (1) kto je prevádzkovateľom daného portálu poskytujúceho PZP
  • (2) aké je postavenie spoločnosti poskytujúcej PZP na poisťovacom trhu
  • (3) ako je zabezpečená ochrana osobných údajov klientov pri dojednávaní PZP

Podľa §4 ods. 1 Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode je internetový obchodník, povinný poskytnúť zákazníkom minimálne tieto údaje:

  • a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa PZP
  • b) daňové identifikačné číslo, ak je poskytovateľ PZP platiteľom DPH
  • c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo poskytovateľa PZP
  • d) označenie registra, ktorý poskytovateľa PZP zapísal a číslo zápisu
  • e) názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa PZP podlieha.

Všetky informácie o poskytovateľovi PZP a prevádzkovateľovi tohto portálu nájdete v sekcii O spoločnosti.

O bezpečnosti nášho portálu, serióznosti našej spoločnosti a najmä kvalite našich služieb svedčí azda najviac množstvo spokojných klientov a ich pozitívne hodnotenia.

2011 - 2023 © pzp-porovnanie.sk