5 Najčastejších chýb pri dopravnej nehode

Autonehoda dokáže vyviesť z miery aj ostrieľaných vodičov. Mnohí spanikária alebo zle vyhodnotia situáciu. V takejto chvíli nie je nič výnimočné, keď človek nevie čo robiť, alebo sa zachová inak, než normálne. Preto sme sa pozreli na to, aké chyby robia motoristi pri dopravných nehodách a je dobré sa im vyhnúť.

1.      Útek z miesta nehody

Keď sa ocitneme v nepríjemnej alebo stresujúcej situácii, mnohým z nás sa chce ujsť. Dopravná nehoda jednoznačne patrí medzi tie chvíle, z ktorej by každý najradšej ušiel. To je však veľká chyba a v prípade, že sa pri nehode niekto zranil je to to najhoršie, čo môžete urobiť. Autonehoda si vyžaduje to, aby ste ostali na mieste kolízie. Ak ste inému vodičovi poškodili auto, môžete sa spoľahnúť na vaše PZP, z ktorého bude vyplatená náhrada škody. Samozrejme sa predpokladu, že neprišlo k porušeniu poistných podmienok alebo daná situácia nezapadá do výluk.

2.      Nesprávne vyplnenie Správy o nehode

Keď si poškodený bude uplatňovať nárok na preplatenie škody, poisťovňu vinníka bude zaujímať priebeh nehody. Na zdokumentovanie slúži tlačivo Správa o nehode, kde je potrebné korektne uviesť kontaktné údaje oboch účastníkov nehody, popis a aj nákres kolízie. Nezabudnite na to, že tento dokument je platný iba v prípade, že ho svojím podpisom potvrdia obidvaja zúčastnení motoristi.

3.      Neprivolanie mužov zákona

Policajti nemusia zdokumentovať každú kolíziu na ceste. Ak ide o škodovú udalosť, stačí spolupráca s druhým vodičom a vyplnenie záznamu o nehode. Nie vždy si vodiči sú istí, či ide o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Vtedy bude nápomocná asistenčná služba poisťovne, v ktorej má vinník alebo poškodený uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Stačí vytočiť jej číslo a operátor vám bude vedieť presne povedať, ako ďalej postupovať.

4.      Podcenenie zranení a zdravotného stavu

V prípade, že sa pri nehode niekto zranil, bezodkladne privolajte záchrannú službu. Odporúča sa záchranárov privolať aj vtedy, keď si nie ste istý, či ste vy alebo ostatní účastníci v poriadku. Niektoré zranenia môžu byť vnútorné a ak je osoba v šoku, nemusí javiť žiadne známky poranenia.

5.      Nenahlásenie poistnej udalosti

Za účelom vyplatenia poistného plnenia je potrebné nahlásiť poistnú udalosť poisťovni. Mal by tak urobiť vinník, no ak tak neurobí, môže tak učiniť aj poškodený. Za predpokladu, že boli k autonehode privolaní aj policajti a vyhotovili záznam, môžu poistnú udalosť nahlásiť aj oni. Dôležité je, aby sa tak stalo do 15 dní odo dňa, kedy k nehode došlo.

2011 - 2023 © pzp-porovnanie.sk