Ako sa počíta výška PZP

Prečo má každý vodič inú cenu PZP? A ako je možné, že tento rok máte lacnejšie PZP, než minulý rok? V tomto článku sa dozviete, akým spôsobom poisťovne určujú konečnú cenu povinného zmluvného poistenia.

Pokiaľ ide o zákonné poistenie, je to vysoko individuálny produkt, čo znamená, že každý klient má inú výšku poistného. Je to tak preto, lebo poisťovne pri určovaní konečnej ceny PZP prihliadajú na viacero faktorov. Každý motorista tak má poistné vypočítané „na mieru“. Niektorí vodiči majú samozrejme PZP lacnejšie, iný zasa drahšie. Je to tak na základe jednotlivých segmentačných kritérií. U jedného motoristu môžu prevažovať kritéria, ktoré cenu PZP znižujú, u ďalšieho to môže byť naopak.

Segmentačné kritériá pri výpočte ceny PZP

Poisťovne prihliadajú pri určovaní výšky poistného na nasledujúce kritériá:

Trvalý pobyt držiteľa

Poisťovňu zaujíma, kde má držiteľ vozidla trvalé bydlisko preto, lebo niektoré okresy sú považované za rizikovejšie. Napríklad tie, kde je vyššia hustota premávky, pretože tam je aj väčšia pravdepodobnosť dopravnej nehody. Ak ste z veľkého mesta, môžete rátať s tým, že toto kritérium vám cenu PZP môže navýšiť.

Vek vodiča

Podľa tohto kritéria sú zvýhodňovaní najmä starší vodiči so skúsenosťami. A naopak, mladší vodiči sú označovaní za rizikovejších a tak môžu rátať s vyšším poistným.

Bezškodový priebeh

Jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré sa používajú pri určovaní výslednej ceny PZP je bezškodový priebeh vodiča, teda či už v minulosti spôsobil poistné udalosti. Tu platí, že zvýhodňovaní sú zodpovední vodiči, teda tí bez nehody. Poisťovne takýmto vodičom udeľujú výrazné zľavy z výšky poistného.

Výkon motora

Podľa tohto kritéria si za PZP priplatia motoristi s väčšími autami s vyšším výkonom. Ušetria zasa vodiči s menšími autami, prípadne vodiči elektromobilov.

Ďalšie kritériá

Okrem vyššie vymenovaných hlavných kritérií poisťovne pri výpočte výslednej ceny PZP využívajú aj veľa ďalších. Prihliadajú napríklad aj na vek vozidla, či má vodič v danej poisťovni uzatvorené aj iné typy poistení alebo jeho rodinný stav. Každá poisťovňa sa na jednotlivé kritériá pozerá inak. Kritérium, ktoré je u jedného poisťovateľa rozhodujúce u iného zavážiť veľmi nemusí. Aj preto je dôležité poistenie porovnávať. Vyskúšajte našu porovnávaciu kalkulačku a veľmi ľahko zistíte, kde sa najvýhodnejšie poistíte.

2011 - 2023 © pzp-porovnanie.sk