Dá sa PZP zrušiť aj skôr?

Vypovedať PZP nemôžete len tak. Štandardne sa výpoveď zákonného poistenia podáva najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Vedeli ste však o tom, že ak si uzatvoríte zákonné poistenie a potom si nájdete výhodnejšiu poistku, vaše PZP môžete zmeniť? Musíte sa však riadiť podľa Občianskeho zákonníka. 

Ako zrušiť PZP skôr?

Na túto otázku vám dá odpoveď Občiansky zákonník. Podľa neho má poistník nárok na zrušenie poistenia v lehote do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy. Ak ste si teda uzatvorili nové PZP, máte dva mesiace na to, aby ste si svoju voľbu rozmysleli. Podľa Občianskeho zákonníka možno zmluvu vypovedať aj iným spôsobom, a tým je neuhradenie poistného. V praxi to potom vyzerá tak, že poisťovňa má povinnosť doručiť poistníkovi výzvu na zaplatenie poistného v stanovenej lehote jeden mesiac odo dňa doručenia výzvy. Ak sa stane, že poisťovňa klientovi túto výzvu nedoručí a poistné nebude uhradené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, daná poistka zanikne. Treba však dať pozor na to, že poisťovňa môže od klienta požadovať alikvótnu čiastku z poistného za čas, kedy poistenie platné bolo. 

Tieto pravidlá platia od roku 2015, kedy vstúpila do platnosti novela zákona o PZP. Dovtedy to fungovalo tak, že ak poistné nebolo uhradené do dátumu splatnosti, predmetné PZP zaniklo. Poistník sa však nemohol poistiť v žiadnej inej poisťovni, iba v tej, kde si zákonné poistenie uzatvoril predtým. Dnes sa už klient môže po zániku poistenia poistiť v ktorejkoľvek poisťovni. 

Aké sú ďalšie dôvody predčasného zrušenia zákonného poistenia?

Medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré klienti môžu vypovedať svoje PZP patrí:

  • predaj poisteného auta,
  • vyradenie vozidla z evidencie,
  • vozidlo bolo odcudzené,
  • klient sa s poisťovňou dohodol na ukončení PZP,
  • nebola uhradená upomienka od poisťovne,
  • podanie výpovede podľa špecifického predpisu danej poisťovne. 

Viac o zrušení PZP a ďalších dôvodoch vypovedania poistenej zmluvy sa dočítate na tejto stránke. 

Ako sa vyhnúť tomu, aby ste PZP museli ukončiť skôr?

Porovnávaním. Vďaka tomu zaručene nájdete také poistenie, aké vám najviac vyhovuje za tú najlepšiu cenu. Neveríte? Stačí, keď vyskúšate naše porovnanie cien PZP a presvedčíte sa sami za pár minút. Pretože porovnávať sa oplatí a ľahko sa tak vyhnete tomu, že neskôr nájdete lepšiu ponuku. Nájdite ju teraz, uzatvorte si najvýhodnejšie zákonné poistenie a máte po starosti.

2011 - 2023 © pzp-porovnanie.sk